NAŠE STROJE

Společnost RIVOtech s.r.o. zajišťuje pronájem CNC obráběcích center, s plnou podporou jejich provozu. CNC obráběcích centra,
která společnost pronajímá jsou především CNC soustruhy výrobní řady NL. Tyto stroje jsou vyrobeny v Japonsku výrobcem Mori Seiki.

DMG MORI ecoMill 50
s řídícím systémem SIEMENS 840D SL

Univerzální frézovací stroj ecoMill 50
pojezdy X/Y/Z 500/450/400 mm
rychloposuv 24 m/min
rozsah otáček 20 až 12.000 ot./min
AC-pohon 3/9 kW (40/100 % zatíž.)
upínaní nástrojů SK40 dle DIN 69871
upínací stopka dle DIN 69872 otočný naklápěcí stůl s digitálními pohony naklápěné B (-5°/+110°) / C (360°)
Pick-up zásobník nástrojů na 16 míst 3D řízení

Výkonné Inline

vřeteno

12.000 min-¹/ 83 Nm / 13 kW [40% zatíž.]

Komfortní řízení Siemens 840D SL
Optimální flexibilita – 5-ti osé obrábění od jednoduchých až po složité obrobky
Otočný naklápěcí stůl s digitálními pohony ve standardu
Zásobník na 16, nebo 32 nástrojů s rychlým dvojitým chapačem
Přímé odměřování (opce) a centrálně mazaná válečková vedení pro dlouhodobou přesnost, optimální tuhost pohonů díky kuličkovým šroubům lineárních os

Konstrukce stroje
Provedení stroje je založeno na koncepci křížových saní se speciálně navrženou, stabilní litinovou konstrukcí a stojanem z polymerního betonu. Kvalita stojanu stroje zajišťuje vysokou trvalou přesnost a vysoký výkon po celou dobu životnosti stroje.

Široká základna stroje na 4 ustavovacích bodech, stojan eliminující vibrace, velkorysé vyztužení a žebrování všech litinových dílů a termosymetrický návrh (ve spojení s vyváženou konstrukcí) jsou předpokladem pro tuhost v ohybu a krutu, vysokou termickou stabilitu a vysokou přesnost vedení. Význačným rysem jsou široké rozteče vedení. Šikmé plochy v pracovním prostoru zajišťují dobrý odvod třísek.

Promyšlená koncepce je základem pro:
- kompaktnost (malá ustavovací plocha, vysoká tuhost, přesnost, dlouhá životnost atd.)
- krátké časy pro instalaci a uvedení do provozu
- univerzalitu volitelného vybavení a tím i možnost cíleného nasazení

Koncepce vedení u lineárních os
Nová generace osvědčených válečkových vedení zajišťuje při vysokých rychlostech posuvu a rychloposuvu ve spojení s výkonnými digitálními pohony a vysoce výkonným řízením dobrou dynamiku. Válečková vedení se vyznačují zejména nízkým ohříváním a třením, eliminací poskoku, dlouhodobou přesností (odolnost proti opotřebení) a extrémně nízkou potřebou mazání.

Odměřovací systémy
V základním provedení se používají nepřímé odměřovací systémy.
Volitelně: přímé odměřovací systémy, měřicí systém má ochranné kryty, které zajišťují ochranu před třískami a chladicí kapalinou, a díky tomu jsou vysoce spolehlivé.

Pohony posuvu
Používají se plynule regulovatelné digitální střídavé pohony s vysokou dynamikou a redukovanými nároky na údržbu. Minimální časy regulace a vysoké hodnoty zrychlení umožňují ve spojení s válečkovými vedeními krátké časy polohování a vysokou dynamiku pro vysokou kvalitu povrchů a vysokou přesnost kontur obrobků.

Vertikální vřeteno
Přímý pohon asynchronním motorem
Stabilní pracovní vřeteno je vybaveno přesnými ložisky s trvalou tukovou náplní. Vyvážená konstrukce, speciální ložiska a stabilní provedení jsou zárukou trvale vysokých otáček.

Centrální mazání
Mazací systém pro válečková vedení a kuličkové šrouby je založen na koncepci minimálního tukového mazání s automatickým přívodem.

Upínání nástrojů
Upínání nástrojů zajišťuje sada talířových pružin, uvolnění nástrojů se provádí hydraulicky.

Chladicí zařízení
Stroj umožňuje mokré obrábění s velkým množstvím chladicí kapaliny. Vlastní zásobník chladicí kapaliny, výkonné čerpadlo, krátké přívody a uspořádání nastavitelných kulových trysek zajišťují účinný přívod chladicí kapaliny.

NL 2500 SMC/700
ŘÍZENÝ SOUSTRUH

NL 2500 SMC/700
Točná délka 700 mm    
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1 10“ (250 mm) N° poloh NH 12
Vřeteno 2 6“ (150 mm) Rozsah osy X 260 mm
Max. Ø tyče 80 mm Rozsah osy Z 795 mm


NL 2500 SMC/700 je stroj japonského výrobce Mori Seiki určený pro operace soustružení s možností využití poháněných nástrojů. Tím jsou funkce soustruhu rozšířeny o frézování, vrtání atd.

Stroj je díky své hmotnosti a masivnímu litinovému loži velmi stabilní. Hlavní vřeteno je současně i rotorem motoru. Toto je prvkem, jak zamezit vibracím způsobených při přenosu točivé síly. Vřeteno opatřené sklíčidlem je ovládáno pomocí podlahového spínače nohou pracovníka. Nástrojová otočná hlava je umístěna v pracovním prostoru za obrobkem. To umožňuje dobrý přístup k obrobku. Do hlavy se pomocí příslušných nástrojových držáků upínají buď soustružnické nože nebo poháněné rotační nástroje. Mori Seiki jako první výrobce na světě zabudoval motor poháněných nástrojů do tělesa nástrojové hlavy.

Japonská společnost Mori Seiki použila vpravdě revoluční konstrukční řešení, když umístila vestavný motor poháněných nástrojů přímo do těla nástrojové hlavy. Tím došlo jednak ke zjednodušení konstrukce, ale zejména k dramatickému nárůstu možností a schopností poháněných nástrojů na „standardním“ soustruhu. Odstraněním všech mechanických vazeb se radikálně zmenšily vibrace a ztráty energie převodem. Tepelná stabilita je zaručena chlazením motoru nuceným oběhem. Ve spojení s mimořádně tuhými oháněnými nástroji (vyšší tuhost než u kuželu 30) je možné použití plátkových fréz a to až do průměru 80 mm!. Pracovní prostor obklopuje krytování s otvorem pro odsávaní mlhoviny filtračním zařízením. Pro usnadnění a urychlení výroby je stroj opatřen také vynašečem třísek. Pro poháněné nástroje se dodávají držáky axiální, radiální a úhlově stavitelné. Spojení hnané hřídele držáků s vřetenem motoru je realizováno pomocí tvarově souhlasných plochých prvků. Radiální držáky neobsahují žádné převody. Pouze u axiálních a stavitelných držáků zajišťuje převod změnu směru osy rotace. Nástroje s válcovou stopkou jsou upnuty kleštinami typu ER. I tady je upnutí nástroje velmi stabilní a v běžném provozu frézování a vrtání se neprojevují nežádoucí jevy. Stroj je vybaven nástrojovou sondou ukrytou stabilně ve vnitřním prostoru stroje za sklíčidlem a pro měření je nutné ji vyklonit směrem k nástroji. Tím se aktivuje funkce měření nástrojů.

NL 3000Y/700
ŘÍZENÝ SOUSTRUH

NL 3000Y/700
Točná délka 700 mm    
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1 12“ (300 mm) Rozsah osy X 280 mm
Max. Ø tyče 90 mm Rozsah osy Z 820 mm
N° poloh NH 10 Rozsah osy Y 120 mm


NL 3OOOY/700 je stroj japonského výrobce Mori Seiki určený pro operace soustružení s možností využití poháněných nástrojů. Tím jsou funkce soustruhu rozšířeny o frézování, vrtání atd.


Stroj je díky své hmotnosti a masivnímu litinovému loži velmi stabilní. Hlavní vřeteno je současně i rotorem motoru. Toto je prvkem, jak zamezit vibracím způsobených při přenosu točivé síly. Vřeteno opatřené sklíčidlem je ovládáno pomocí podlahového spínače nohou pracovníka. Nástrojová otočná hlava je umístěna v pracovním prostoru za obrobkem. To umožňuje dobrý přístup k obrobku. Do hlavy se pomocí příslušných nástrojových držáků upínají buď soustružnické nože nebo poháněné rotační nástroje. Mori Seiki jako první výrobce na světě zabudoval motor poháněných nástrojů do tělesa nástrojové hlavy.

Japonská společnost Mori Seiki použila vpravdě revoluční konstrukční řešení, když umístila vestavný motor poháněných nástrojů přímo do těla nástrojové hlavy. Tím došlo jednak ke zjednodušení konstrukce, ale zejména k dramatickému nárůstu možností a schopností poháněných nástrojů na „standardním“ soustruhu. Odstraněním všech mechanických vazeb se radikálně zmenšily vibrace a ztráty energie převodem. Tepelná stabilita je zaručena chlazením motoru nuceným oběhem. Ve spojení s mimořádně tuhými oháněnými nástroji (vyšší tuhost než u kuželu 30) je možné použití plátkových fréz a to až do průměru 80 mm!. Pracovní prostor obklopuje krytování s otvorem pro odsávaní mlhoviny filtračním zařízením. Pro usnadnění a urychlení výroby je stroj opatřen také vynašečem třísek. Pro poháněné nástroje se dodávají držáky axiální, radiální a úhlově stavitelné. Spojení hnané hřídele držáků s vřetenem motoru je realizováno pomocí tvarově souhlasných plochých prvků. Radiální držáky neobsahují žádné převody. Pouze u axiálních a stavitelných držáků zajišťuje převod změnu směru osy rotace. Nástroje s válcovou stopkou jsou upnuty kleštinami typu ER. I tady je upnutí nástroje velmi stabilní a v běžném provozu frézování a vrtání se neprojevují nežádoucí jevy. Stroj je vybaven nástrojovou sondou ukrytou stabilně ve vnitřním prostoru stroje za sklíčidlem a pro měření je nutné ji vyklonit směrem k nástroji. Tím se aktivuje funkce měření nástrojů.


Dokumentace ke stažení: